In de voetsporen van Van Eyck
Fotogalerij
Fotoalbums

Foto: WC

Foto: WC

Foto: Stad Gent

Foto: Konstanzer Kirchen Konzil

Het Van Eyckplatform | Maaseik is een genootschap dat deskundigheid, kennis, ideeën en activiteiten over de historische, artistieke en symbolische aspecten van de Van Eycks waardeert en wetenschappelijk helpt onderzoeken.

Tegelijkertijd neemt het de rol op van inspirator.

Samenwerken en netwerken staan daarbij voorop.


Onze medewerkers zijn deskundigen, erfgoedverenigingen en historici. Zij willen een ideeëngenerator zijn om het Van Eyck Erfgoed bekend te maken, te promoten en te evoceren.


Het Van Eyckplatform organiseert lezingen, bezoeken en diverse activiteiten en evenementen.
Zij krijgen medewerking van het Maaseiker stadsbestuur, van handelaars en bedrijven.

Partnerschap, steun en medewerking worden in dank aanvaard via de ...

'Vrienden van Van Eyck - Als Ich Can'

'Unter der Lupe:  Mitren & Tiaren nach van Eyck'
Van Eyck Symposium 5 maart 2022
Gent viert in 2020 haar grootste Vlaamse Meester