Jan Van Eyck, bronzen beeld van J.G. Buckens

Een ‘bronzen Jan Van Eyck’ in Maaseik


Op 18 februari 2021, tijdens een ‘live veiling’, kocht de  Maaseikenaar Jos Baeten dit bronzen beeld van Jan Van Eyck van het veilinghuis Bernaerts Auctioneers uit Antwerpen. De nieuwe eigenaar Jos Baeten - de vorige is (nog) niet bekend - geeft dit beeld in bruikleen aan de Stad Maaseik om het tentoon te stellen tijdens deze Van Eyck pop-up expo.

Het beeld is gemaakt én gegoten door de bronsgieter J.G. Buckers in 1836. Het is zwart gepatineerd brons, weegt 60 kg, is 98 cm hoog en is 34 cm breed. Op de sokkel is de naam van de kunstenaar en de gieterij vermeld: J.G. BUCKENS FECIT ET FUDIT 1836.

Over de bronsgieter/kunstenaar J.G. Buckens en deze ‘bronzen Jan Van Eyck’ is op dit ogenblik nog weinig bekend en ook de artistieke kenmerken moeten nog onderzocht en beschreven worden. Wel weten we dat hij het monumentale standbeeld van Pieter Paul Rubens heeft gegoten tussen 1840-1841 en dat in 1843 is ingehuldigd te Antwerpen.

Met veel dank aan de heer Jos Baeten om dit uitzonderlijke mooie beeld in bruikleen te geven tijdens de tentoonstelling. Onze dank gaat ook uit naar het Van Eyck Platform dat ervoor ijverde om het naar Maaseik te halen.