Van Eyck in terracotta!

Jan Winkels °1958

Woont en werkt in Maaseik

 

Jan Winkels, met zijn vzw Zinnebeeld, staat aan de basis van de kunstprojecten Hemel en Aarde, Ecce Corpus, Brick Art en recent het artistiek project “Over druuëge en driege grontsj.

Zijn interventies zeggen iets over universele thema’s zoals religie, taal en het lichaam in de oeroude materie : klei.

Voorbij de esthetische theorieën legt Jan Winkels de nadruk op materie en exploreert hij het verborgen rijk van vorm en schoonheid.

Zijn projecten zijn een onderzoek naar de geschiedenis, magische gebeurtenissen en culturele identiteit.

De terracotta beelden van Jan Winkels zijn een onderdeel van een tentoonstelling naar aanleiding van de 600ste verjaardag in 1990 van Jan van Eyck.

De Tuin van Eyck reconstrueerde het meesterwerk “Het Lam Gods” met plantenschalen gevuld met kruiden.
Een fragment uit de catalogus destijds: om meer beweging en dynamiek in het totaalbeeld te krijgen, heeft de kunstenaar, toen en nu, de wetten van de zwaartekracht letterlijk omgebogen.

Bij de uitvoering van de beelden blijkt een verbondenheid met de oude meester: zoeken naar beweging in een bijzonder perspectief.

 

De laatste decennia werkt Jan Winkels in dialoog met het landschap en de architectuur: Die stille Rose.

Giovanna Arnolfini

Jan Winkels. Terracotta beeld, 1990. van Eyck-tentoonstelling,

Minderbroedersklooster, Maaseik, België.


Geïnspireerd op het gelijknamige personage op het schilderij van Van Eyck 'het echtpaar Arnolfini'.


De werken van Jan van Eyck, doorgaans van kleine afmeting, raakten verspreid in verschillende verzamelingen, waar ze als zeldzame kostbaarheden worden gekoesterd. Giovanni Arnolfini en Giovanna Cenami waren leden van machtige koopmansgeslachten uit Lucca die handel dreven op Brugge en Parijs.Johannes de Evangelist

Jan Winkels. Terracotta beeld, 1990. van Eyck-tentoonstelling,

Minderbroedersklooster, Maaseik, België.


Geïnspireerd op het gelijknamige personage op de buitenluiken van Het Lam Gods.

De iconografie van Het Lam Gods werd in hoofdzaak bepaald door de geschriften van Heilige Johannes de Evangelist, patroonheilige van de schrijvers en geleerden. Op het veelluik bezweert de heilige met een zegenend gebaar de giftige adders in zijn kelk. In het werk als geheel ligt een samenvatting van de christelijke verlossingsleer en van de ideale ordening van de maatschappij in het vreedzame Rijk van Christus. Onmiddellijk valt op dat de beeltenis van Johannes de Evangelist op het origineel niet werd ingekleurd. Dit laat vermoeden dat een stenen beeld als model diende. De plooien van de mantel werden door Jan van Eyck enigszins onnatuurlijk en overdreven weergegeven, om zo de nodige dynamiek te suggereren. Bij de uitvoering van zijn beeld voelde Jan Winkels een verbondenheid met de oude meester, die naar alle waarschijnlijkheid worstelde met gelijkaardige problemen rond beweging en perspectief.