De Maaseiker Consensus ... wat u altijd wilde weten over van Eyck ... maar niet durfde vragen ...


Er is overeenstemming om Maaseik als geboortestad van de grote Van Eyckfamilie te zien.
Het is belangrijk om deze overtuiging sterker te verankeren bij de mensen in Maaseik en de ruime omgeving en om in Maaseik het Van Eyckpotentieel op cultureel, toeristisch, sociaal en economisch vlak verder te valoriseren.

Daarom publiceerde het Van Eyckplatform een inspirerende, didactische publicatie, voor het grote publiek, voor jongeren en ten dienste van alle onderwijsniveaus.

Deze ‘consensus’ wil een ‘leeswijzer/kijkwijzer’ zijn voor 'kennis' over de Van Eycks en dit voor iedereen en voor verschillende doelgroepen in het bijzonder. De recente ontwikkelingen en onderzoeken over de ‘herkomst van de gebroeders Van Eyck’ worden belicht alsook de artistieke, technische en (kunst)historische aspecten. De Van Eyck Consensus is gebaseerd op publicaties van gerenommeerde onderzoekers en op publicaties, o.a. op een aantal artikels in het tijdschrift De Maaseikenaar.


De Van Eyck Consensus omvat volgende delen.

Deel 1: Antwoorden op kernvragen van de Van Eyck Consensus
Deel 2: Staan Jan en Hubert Van Eyck op Het Lam Gods?
Deel 3: Welk is het belangrijkste werk van de Van Eycks en hoeveel werken hebben zijn geschildeerd?
Deel 4: Zijn de Maaseikenaren deugdzaam?
Deel 5: Hoe heeft Maaseik de Van Eycks gevierd?
Deel 6: Maaseik als geboorteplaats van de gebroeders van Eyck
Deel 7: Leven en Werk van Hubert en Jan van Eyck, schilders uit Maaseik

Het boekje telt 96 pagina's en kost € 10 exclusief verzendkosten. Bestellen kan door overschrijven op rekening BE37 9730 0799 2228 van het Van Eyckplatform Maaseik met vermelding van 'CONSENSUS' én uw adres voor verzending.
 

Het Van Eyckplatform heeft een prominent netwerk van deskundigen uitgebouwd die onze Van Eyckstad ten dienste staan. Bovendien legde het stadsbestuur van Maaseik in juli 2020 de ‘kiem tot samenwerking’ met Gent t.g.v. het Van Eyckjaar. Een zestal inhoudelijke publicaties, ook over de herkomst van de gebroeders Van Eyck, zijn verschenen in het tijdschrift DE MAASEIKENAAR. Een abonnement kost slechts € 15 voor vier edities met 240 pagina's per jaargang. Alle informatie over een abonnement: redactie@demaaseikenaar.be