Zondag 28 augustus genoten 100 aanwezigen van een succesvol concert van Aquil’AlterA in de Sint-Annakerk van Aldeneik in het kader van de Harlindis en Relindis 2022


Met de medewerking van www.jmmaaseik.be en het stadsbestuurKlik hier voor een fotoreportage.Het Stadsbestuur van Maaseik honoreerde de Van Eycks met het ereburgerschap.
De officiële plechtigheid ging door op 27 juni 2022 en had plaats aan de voet van het standbeeld van de gebroeders op de Markt.
Het Van Eyckplatform en veel eminente voorgangers, die hiervoor onvermoeibaar ijverden, feliciteren het stadsbestuur van harte! De Cultuurraad bekrachtigde dit ereburgerschap.


Het Van Eyck pop-up Museum, Kloosterbempden nr. 5 aan het Muntplein te Maaseik.
De tentoonstelling is gesloten maar kan op verzoek worden geopend met een gids.
Men beraad zich over een verlenging.


In het pop-up museum staat de bezoeker oog in oog met alle werken van Van Eyck, op ware grootte (in reproductie wel te verstaan).
Natuurlijk mag het imposante ‘Het Lam Gods’ niet ontbreken en kunnen we beschikken over de nieuwste digitale bestanden van de gerestaureerde panelen! Klik HIER voor een impressie.
We focussen op Maaseik als geboorteplaats van de gebroeders Van Eyck en maken een leuke, didactische expo waar ook jongeren vanaf 11 jaar zich kunnen amuseren.
In deze expo worden ook Het Lam Gods van Jan Peeters en de terracottabeelden Johannes de Doper en Joanna Arnolfini van Jan Winkels opgenomen. Tevens wordt voor het eerst het bronzen beeld van Jan Van Eyck van de 19de eeuwse beeldhouwer J.G. Buckens getoond, dat zopas werd aangekocht door Jos Baeten. Op zaterdag krijgt u deskundige uitleg door de leden van het Van Eyckplatform.
Organisatie: de diensten Cultuur en Toerisme stad Maaseik, de Gidsenbond Maaseik en het Van Eyckplatform Maaseik.

 


Maaseik als Van Eyckstad heeft veel troeven.
De belevingen rondom de illustere familie der Van Eycks is wellicht de belangrijkste troef.

Door de Coronacrisis zijn echter veel activiteiten afgelast of uitgesteld. 
Wij tillen het Van Eyckjaar over de jaarwende naar 2021 ... 2022 ...
Een overzicht van de geplande initiatieven
vindt u
HIER!


Via de website van het

CENTRUM VOOR DE STUDIE VAN CHRISTELIJKE TRADITIES van de UGent kan men de lezingen over het Lam Gods herbeluisteren.

Lees meer...