05-09-2014


06-09-2014
07-09-2014
19-09-2014

Vanaf 01-10-2014

15-11-2014
27-12-2014Uitgave van een "Geïllustreerd verhaal over de Rechtvaardige Rechters" door Herman Hendrix met tekeningen van Tjeu Corstjens. Wie heeft het paneel heeft gestolen en waar bevindt het zich nu...?

OPENING VAN HET VAN EYCKJAAR in de aula van het Minderbroedersklooster. Officiële opening met toespraken en een rondleiding langs de tentoonstellingen: Livina Van Eyck, Van Eyck onder de loep, van Eyck inspirereert,...

Feestelijke opening van het Van Eyckjaar 2014 op 7 september 2014 (Cultureel Platform en Stadsbestuur).

Feestelijke opening van het Van Eyckjaar 2014 (Cultureel Platform en Stadsbestuur). Het werd een nooit eerder gezien groot volksfeest op het Marktplein bij het standbeeld van de gebroeders Van Eyck. Meer dan 5000 bezoekers vierden mee.


Tentoonstelling "Het Lam Gods" door Ars Eyckensis.

Een eigentijdse reproductie van het Lam Gods met diverse interpretaties van het standbeeld van de gebroeders van Eyck en kunstwerken die mooie plekjes van de gehele fusiegemeente weergeven. De leden van ‘Ars Eyckensis’ namen elk een deeltje van Het Lam Gods voor zijn/haar rekening om na te schilderen. De delen werden uiteindelijk samengevoegd tot één geheel. Ook het standbeeld van de gebroeders Van Eyck iwas hun inspiratiebron. Tentoonstellingen in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren.

"VAN EYCK VANDAAG". Basisconcept Onderwijsproject van Jan Bustin. Info: www.janbustin.nl

Het leven en werk van Van Eyck omvatten een rijke schakering aan voorstellingen, objecten en betekenislagen. Hierin ligt een schat van mogelijkheden om verbanden te leggen naar zowel klassieke leer- en kennisgebieden alsook de toepassing van nieuwe media en didactische ontwikkelingen binnen het BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS.


De K.H. De Voortgang Neeroeteren en het Van Eyck Ensemble gaven twee concerten in het Cultureel centrum van Neeroeteren en Maaseik. Het programma was gebaseerd op muziek uit de Bourgondische periode. Het accent lag op Vlaamse polyfonisten die aan het Bourgondische hof werkten in de periode dat Jan van Eyck daar ook werkzaam was als schilder en diplomaat. Men zocht banden met latere stijlperiodes (zowel muzikale als picturale) die naadloos te verbinden zijn met meer eigentijdse stijlen en technieken als jazz en improvisatie. Er werden zowel verbale (poëzie en teksten) als visuele (presentatie, video...) middelen gebruikt. Zij presenteerden een grote verscheidenheid van muzikale genres. De avond evolueertde van laatmiddeleeuws naar hedendaags en werd door iedereen gewaardeerd.

“Assepoester” door Speelgroep Van Eyck.

Op 27 december 2014 bracht Speelgroep Van Eyck het toneelstuk (met muziek en dans) "Assepoester" in het Cultuurcentrum Achterolmen. De aandacht ging naar het hedendaagse Maaseik, het standbeeld dat er 150 jaar staat, het Jan Van Eyckbier, enz..