De Bruekers collectie

Kunstenares Marieta Bruekers liet zich inspireren door het retabel van Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. Zij focust zich daarbij vooral op:

  • Gotisch houtsnijwerk op het paneel van de Musicerende Engelen
  • Paardentuig op het paneel van de Rechtvaardige Rechters en het paneel van de Ridders van Christus
  • Mantelspeld op het boven paneel van de Goddelijke Heer op de troon
  • Kelk op het middenpaneel van de Liturgie rond Het Lam
  • Mijters en tiara’s van bisschoppen en pausen rechts beneden van de Liturgie rond Het Lam

Het retabel laat de goddelijke kant van mensen zien; de rust, eenheid en schoonheid, die hiervan uitgaan. Het geeft me hoop, het tilt me omhoog en geeft me ademruimte. Het verweeft zich met mijn interesses en spoort me aan om mijn eigen verhaal op te bouwen en zichtbaar te maken.

De details van deze panelen wilde ik tastbaar maken om ze op deze manier dichtbij de toeschouwer te brengen. 

Alle objecten zijn gemaakt van o.a. papier, afvalmateriaal, glaskralen, glascabochons, ijzerdraad en zijn met veel geduld en eenvoudige hulpmiddelen tot stand gekomen.


Nico Prikken

Nico Prikken

Nico Prikken

Nico Prikken