‘Vrienden van Van Eyck’ ‘Als Ich Can’

In het gouden kader rond het 'Portret van een man' van Jan van Eyck staat een inscriptie en is een toespeling op de naam van de schilder: 'Als Ich Can' (zoals ik / Eyck kan) - National Gallery@NationalGallery - 15 dec. 2017.

Hubert en Jan Van Eyck zijn onovertroffen grootmeesters uit het herfsttij der Middeleeuwen: op kunsthistorisch en toeristisch niveau zijn ze onovertroffen.

De "Vrienden van Van Eyck" steunen het Van Eyckplatform en helpen mee belangstelling opwekken en onderhouden voor de gebroeders Van Eyck en hun Maaseiker erfgoed. Hun motto is

"Als Ich Can", de lijfspreuk van Jan Van Eyck.


Sinds 2014, ter gelegenheid van de feestelijkheden rondom 150 jaar standbeeld Hubert & Jan Van Eyck op de Markt van Maaseik, waait er een nieuwe frisse wind in onze stad. Beleidsmakers, handelaars, verenigingen en instellingen zijn zich bewust van enorme betekenis die de gebroeders Van Eyck hebben voor hun stad.

Samen met het Van Eyckplatform willen zij het Van Eyck erfgoed bewaren en promoten.

-door “studiewerk”: het stimuleren van origineel onderzoek rond de invloed van de stad en de regio (Maas-Rijn) op de beeldende kunst.

-door te ijveren voor "events" die de Van Eyck beleving centraal stellen. Alle vormen van cultuurbeleving komen hiervoor in aanmerking, in zoverre zij met respect omgaan met het artistiek erfgoed van de gebroeders.


Twee ambitieuze projecten stonden in 2017 op de agenda:

Het internationaal Van Eyck Symposium van zaterdag 7 oktober 2017 in de aula van het Minderbroedersklooster in de Boomgaardstraat te Maaseik. Het thema was "De familie Van Eyck thuis".

Gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland hielden interessante referaten. De supervisie van deze dag stond o.l.v. dr. Stephan Kemperdick van de Gemäldegalerie in Berlijn.

Ter gelegenheid van het 600 jarig jubileum van het concilie van Konstanz organiseerde de stad Konstanz de tentoonselling "Unter der Lupe, Mitren und Tiaren nach Van Eyck" van kunstenares Marieta Bruekers.

Deze schitterende tentoonstelling was eerder te zien in de zomer van 2015 in de Kruisherenkerk op de Bosstraat te Maaseik met de steun van het Van Eyckplatform en het stadsbestuur van Maaseik.

Het Van Eyckplatform gaat in 2020 opnieuw 'in de voetsporen van Van Eyck' en bezoekt dan de Van Eycktentoonstelling in Gent.


Wilt u aansluiten bij ‘het genootschap’, dan kan dit door een minimum bedrag van € 10 over te maken op rekening

BE37 9730 0799 2228  t.n.v. "Van Eyckplatform" met vermelding "Als Ich Can".

Bijdragen van meer dan € 10 zijn uiteraard welkom. U ontvangt dan telkens een uitnodiging van onze activiteiten.


Als Vriend van Van Eyck heeft u de volgende voordelen:


Uitnodigingen voor exclusieve rondleidingen en lezingen

Speciale kortingen op onze publicaties

Mogelijkheid deel te nemen aan excursies/reizen naar musea in binnen- en buitenland

...


Met hartelijke Van Eyckgroet … "Als Ich Can" namens de leden van het Van Eyckplatform.

Nadette Beelen, Wim Corstjens, Mieke Deckers, Jos De la haye, Jos Henckens, Wim Lemmens, René Peeters en José Raets.