Archief

Tijdens de persconferentie op 30-05-2008 in het Hotel Van Eyck kondigden het Davidsfonds Maaseik, de Pater Sangerskring, Speelgroep Van Eyck, het Documentatiecentrum Maaseik en de Gidsenbond Maaseik aan om in 2014 een Van Eyckjaar te organiseren t.g.v. het 150 jarige standbeeld van de gebroeders Van Eyck op de Markt te Maaseik.

Tijdens de persconferentie werd een document uitgedeeld van toenmalig gouverneur Steve Stevaert waarin hij zich engageerde om het Van Eyckjaar te steunen.

Eén jaar later richtten genoemde verenigingen het Cultureel Platform 2014 (CP) op. Hierin zetelden vertegenwoordigers van verenigingen, deskundigen, historici en adviseurs. Met medewerking van het stadsbestuur en andere overheden en diensten zou men verschillende evenementen organiseren rond het standbeeld van de gebroeders Van Eyck dat dan 150 jaar geleden is ingehuldigd. De officiële voorstelling van het CP had onder grote belangstelling plaats op 17 september 2010 in het Cultuurcentrum Achterolmen.


In de aanloop naar 2014 werden veel Van Eyckinitiatieven genomen met o.a. de medewerking van het stadsbestuur en haar diensten:

de publicatie "Ego sum Maeseyckanis" door het documentatiecentrum;

de uitgave het "nieuwe Postuurke", een houten kopie van het standbeeld van de gebroeders Van Eyck;

een onderzoek naar "Bartholomeus Van Eyck";

voordrachten en lezingen over de band tussen de gebroeders van Eyck en de Maaseiker mentaliteit en over Barthelemy Van Eyck (Jos Henckens); het bezoek van professor Peter Schmidt aan de Van Eyck-tentoonstelling;

een overleg van een CP-delegatie met gedeputeerde Sylvain Sleypen in juni 2009 over een mogelijke documentaire 'In de voetsporen van Van Eyck';

de lancering van een kruidige Jan Van Eyck Tripel;

de publicatie van het essay "Triomf der Kleinburgerlijkheid: een geschiedenis van de Rechtvaardige Rechters" door het Davidsfonds Leuven en de stad Maaseik;

een extra van ‘Maaseik Informatief’ over het Van Eyckjaar;

een scholenbijlage in de juni-editie van ‘Maaseik Informatief’;...


De apotheose kwam er op 7 september 2014 met de opening van het Van Eyckjaar. Tentoonstellingen en een groot volksfeest bracht toen meer dan 5 000 bezoekers naar Maaseik.

Het CP, als ideeëngenerator voor culturele Van Eyckinitiatieven en met een ruim cultureel en maatschappelijk draagvlak, werkt nog altijd inspirerend: schoolprojecten, Van Eyckfeesten, Van Eyckrun,...

Op 14 januari 2015 gaf het Van Eyckplatform het boek 'De gebroeders Van Eyck. Een geschiedenis rondom het monument. Een politiek-culturele studie van het negentiende-eeuwse Maaseik' uit (Wim Lemmens, een eminent historicus.

Bestellen kan via vaneyckplatform@maaseikvaneyck.be

JUBILEUMJAAR IN MSK GENT


‘Noem Van Eyck geen Vlaamse primitief’

Lees meer ...