De Maaseiker Consensus ...
wat u altijd wilde weten over van Eyck ... maar niet durfde vragen ...


Er is overeenstemming om Maaseik als geboortestad van de grote Van Eyckfamilie te zien.
Het is belangrijk om deze overtuiging sterker te verankeren bij de mensen in Maaseik en de ruime omgeving en om in Maaseik het Van Eyckpotentieel op cultureel, toeristisch, sociaal en economisch vlak verder te valoriseren.

Daarom publiceerde het Van Eyckplatform een inspirerende, didactische publicatie, voor het grote publiek, voor jongeren en ten dienste van alle onderwijsniveaus.

Het boekje telt 96 pagina's en kost € 10 exclusief verzendkosten. Bestellen kan door overschrijven op rekening BE37 9730 0799 2228 van het Van Eyckplatform Maaseik met vermelding van 'CONSENSUS' én uw adres voor verzending.
Het is ook te koop bij Boekhandel Vanvenckenray, Bosstraat 14/16, 3680 Maaseik en bij Rooske, Bosstraat 22, 3680 Maaseik.


De gebroeders Van Eyck. Een geschiedenis rondom het monument. Een politiek-culturele studie van het negentiende-eeuwse Maaseik.

Door Wim Lemmens

Prijs van € 25,- (verzendkosten € 5,-)

Van Eyckplatform

BE37 9730 0799 2228

ARSP BE 22

Vermelding: boek ‘De gebroeders Van Eyck’

Bestellen kan via vaneyckplatform@maaseikvaneyck.be of via de Maaseiker boekhandels.


Triomf der kleinburgerlijkheid. Een geschiedenis van de rechtvaardige rechters

Wie Maaseik bezoekt kan niet om de gebroeders Van Eyck. Ze duiken overal op in het stadsbeeld van hun vermoedelijke geboortestad. Vooral het monumentale standbeeld op de markt maakt van Maaseik een echte Van Eyckstad die kan concurreren met Gent en Brugge.


Zijn de gebroeders Van Eyck zo belangrijk geweest voor de identiteit van de Maaseikenaars? Wat was hun rol in de mentaliteitsgeschiedenis van de kleine stad? En in welke mate is het Van Eyck imago bepaald door het Maaseiker standbeeld? Is er een verband is tussen de (klein)burgerlijke mentaliteit van Maaseik in de negentiende eeuw en het leven en werk van de kunstenaars?


Met dit essay wil auteur en psycholoog JOSÉ RAETS het gebruik van het Van Eyck erfgoed ter versterking van de eigen identiteit verduidelijken. Zijn onderzoek verbindt het klassieke Van Eyck onderzoek met lokaal historisch onderzoek en plaatst het in een psychologisch referentiekade. Een originele, nieuwe invalshoek die leidt tot verrassende inzichten.


José Raets gaat in dit boek op zoek naar nieuwe verbanden tussen de schilders Van Eyck en de identiteit van de Maaseikenaren. Hij beschrijft hoe mensen op verschillende plaatsen en tijdstippen omgingen met het Van Eyckerfgoed.’ (Het Belang van Limburg)

Auteur: Raets José uit Maaseik is auteur en psycholoog.

Prijs: € 29.95

Bestellen kan via vaneyckplatform@maaseikvaneyck.be of via de Maaseiker boekhandels.


De Rechtvaardige Rechters


Een prachtig geïllustreerd verhaal over de "Rechtvaardige Rechters" door Herman Hendrix en met tekeningen van Tjeu Corstjens.

"De rechtvaardige rechters", over wie het paneel heeft gestolen en waar het zich nu bevindt ...

Verkrijgbaar in het Toeristisch Onthaalcentrum Maaseik

Markt 45, 3680 Maaseik

+32 89 819 290

toerisme.maaseik@maaseik.be

Bestellen kan ook via  vaneyckplatform@maaseikvaneyck.be

In deze publicatie zijn gerechten opgenomen die werden geserveerd in de Stadsfeestzaal op het banket ter gelegenheid van de onthulling, door koning Leopold I, van het standbeeld van de gebroeders Van Eyck, op 3 september 1864

Bestellen kan ook via  vaneyckplatform@maaseikvaneyck.be

Hiernaast: De menukaart

van 3 september 1864!

Hoe beleven wij de Gebroeders Van Eyck? Als Maaseikenaars natuurlijk. Met “Ego sum Maeseyckanus” stelde Meester Jan zich meer dan 10 jaar geleden voor. Het essay “Triomf der kleinburgerlijkheid” is alweer meer dan 5 jaar oud.

Sindsdien is de wetenschap van alles te weten gekomen dat toen niemand durfde vragen. De idee dat het standbeeld een icoon is, staat nog altijd overeind (gelukkig maar). Dat er actie is op het Lam Gods wordt niet tegengesproken.

Verkrijgbaar bij de auteur: jose.raets@telenet.be of bij toerisme.maaseik@maaseik.be

Bestellen kan ook via vaneyckplatform@maaseikvaneyck.be