Foto: WC

'Inspirerende vrouwen, Harlindis en Relindis?
© KIK


'Van Eycks vrouwbeeld: vragen en verkenningen lezing' door José Raets, klinisch psycholoog op vrijdag 17 juni 2022
om 20.00 uur in de Sint-Gertrudiskerk van Heppeneert.


Heppeneert is, net als Aldeneik, veel ouder dan (Maes)Eyck. En stond onder gezag van de machtige zusters van Thorn. Werden die gezien als de opvolgers van de heilige zussen? Zijn daar sporen van te vinden in zijn werk? Wellicht, maar oppassen met wishful thinking.

De kerk van Heppeneert (en de tuin) is een ideale plaats voor een lezing. Niet alleen is er nog steeds een eeuwenoud retabel in gebruik als instrument van devotie. Als Maria bedevaartsoord biedt deze heilige plaats een rijk overzicht van vrouwelijke christelijke spiritualiteit. Laat ons de beeldtaal van Van Eyck eens toetsen aan deze eeuwenoude archetypen.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De vrouw als zondares, Eva en zo ...

  • De vrouw van damesportretten

  • Zie de Vrouw Heilige Maria bij van Eyck: van Sedes Sapientiae tot Regina Coeli

  • Frankische Abdissen: Het netwerk van Harlindis en Relindis

  • Onze abdissen en het Lam Gods, vragen en twijfels:

-Welke benedictinessen stappen mee op in de stoet van de heilige Vrouwen?

-Zou de buitenzijde van het veelluik een 'kingsize' miniatuur zijn? Er zijn inderdaad verassende overeenkomsten tussen de architectuur van de buitenpanelen van het Lam Gods en de inhoudstafels uit de door de Heilige Zusters gebruikte Evangeliaria.

-Hoe vrouwelijk is het Koor en Orkest van het Lam Gods?


De toegangsprijs van € 10 bevat één gratis consumptie, enkel te gebruiken op 17 juni, na de lezing in het Hepperhuys.

Vooraf inschrijven: HIER